You are watching

Rose Damen of Damen Yachting

Monaco Yacht Show 2021 interview.